Byråtjänster

En konsekvent grafisk identitet

En konsekvent grafisk identitet är mycket viktigt för ett företag. Att kunder kan känna igen avsändaren för olika produkter och i olika medier. Logotyp, typsnitt, färger, placering/storlek av logotyp, annonsmallar, brevmallar är några av dom delar som kan finnas med i en grafisk profil.

Vi kan med hjälp av er ta fram tidlösa profiler som bygger på företagets kärnvärden. Denna profil går sedan att applicera både på tryckta saker som på internet. En grafisk profil är lika viktigt för små som stora företag.